piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 18.71742 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

xipiti

统计数字

已加入
05 May 2011
piqs
1
等级评分
12 (#4240)
留言
0
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
2
看过/piq
17
留言/piq
0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,3,2,1,1,2,2,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 12

2 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话

最近piqs

eco boy :3
eco boy :3
2
看过
542
留言
0

共同创作的piqs

订阅piqs

订阅给 (0)
my subscribers (0):

piqs i like

what's going on now
SRJJ 注册为 piq
25 April 09:46:22
lifeless 说赞 ,
25 April 09:41:50
someone 画过 , ,
25 April 09:41:30
Creamie 说赞
25 April 09:40:07
reebow 留言给
25 April 09:38:47
Mao branched from , ,
25 April 09:38:04
Mao 画过 , , ,
25 April 09:38:03
Eric98234 画过
25 April 09:37:06
HappyLama 留言给
25 April 09:27:22
HappyLama 说赞
25 April 09:27:09
reebow branched from , , ,
25 April 09:23:52
reebow 画过 , , ,
25 April 09:23:51
show more
pixel art feedback