piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 15.10245 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

xipiti

统计数字

已加入
05 May 2011
piqs
1
等级评分
12 (#2782)
留言
0
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
2
看过/piq
17
留言/piq
0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,3,2,1,1,2,2,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 12

2 成就值

you've drawn your first piq! you've had 250 overall views on your piqs

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话

最近piqs

eco boy :3
eco boy :3
2
看过
479
留言
0

共同创作的piqs

订阅piqs

订阅给 (0)
my subscribers (0):

piqs i like

what's going on now
jazzyartist 说赞
24 April 21:31:25
ChoateSeraphic 说赞 , ,
24 April 21:30:48
jazzyartist 留言给
24 April 21:30:48
Peekajew, Beastmode3703, PedroC 所有已注册到 piq
24 April 21:27:20
Coy403: Thanks Vengeful_Potato for your work
24 April 21:26:25
someone 画过
24 April 21:25:52
RetroGEO 说赞 ,
24 April 21:24:15
elijahcbk01 说赞
24 April 21:21:03
IvoryMalinov 说赞 , ,
24 April 21:20:54
Surv 留言给
24 April 21:18:51
show more
pixel art feedback