piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 18.19802 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

quesar42

统计数字

已加入
03 Jun 2012
piqs
3
等级评分
16 (#5039)
留言
0
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
0,0,1
看过/piq
133,97,120
留言/piq
0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,2,0,1,0,0,0,1,1,2,2,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 16

2 成就值

you've had 250 overall views on your piqs you've drawn your first piq!

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment

No shouts yet

0 目前对话
what's going on now
26 February 01:13:18
26 February 00:52:55
26 February 00:51:54
26 February 00:30:24
26 February 00:30:06
26 February 00:30:00
spoopycat55 说赞
26 February 00:24:52
spoopycat55 更改piq头像为
26 February 00:23:12
spoopycat55 留言给
26 February 00:21:26
tv21317 画过
26 February 00:10:32
someone 说赞
26 February 00:07:47
26 February 00:02:31
show more
pixel art feedback