piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.26923 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

lankat423

──────▄▀▄─────▄▀▄
─────▄█░░▀▀▀▀▀░░█▄
─▄▄──█░░░░░░░░░░░█──▄▄
█▄▄█─█░░▀░░┬░░▀░░█─█▄▄█
Hi

..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :

统计数字

已加入
11 May 2012
piqs
109
等级评分
539 (#794)
留言
27
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
0,0,0,0,1,2,0,1,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,2,0,0,0,1,3,0,0,0,0,0
看过/piq
184,133,175,140,129,156,102,112,126,247,311,63,192,95,102,110,106,247,63,85,70,116,125,120,129,69,102,171,90,237,123,72,81,154,289,50,105,101,109,80
留言/piq
0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
20,28,41,32,33,46,51,43,35,36,7,22,2,0,0,10,31,39,42,33,24,26,43,63,59,44,43,38,38,29,41,48,30,34,46,38,41,57,42,74,71,56,37,7,0,0,0,0,0,0,41,41,66,78,67,43,0,0,0,0,0,0,24,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,49,28,17,52,28
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 539

8 成就值

you've had 250 overall views on your piqs you've drawn your first piq! you've drawn a piq every day for 5 days you've had 1000 overall views on your piqs you've made 10 comments you've had 2500 overall views on your piqs your pictures received 15 comments (other than your own) in total you've made 25 comments

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment
Trololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololed!
lankat423, 29 December 2012 01:15
Are you and lankat the same person?
wolfgirl456, 12 May 2012 03:12
2 目前对话
what's going on now
TERRARIAN ARTIST 说赞 , , , , , , , ,
30 May 03:58:28
PunCake 说赞 , , , ,
30 May 03:56:24
iliketahcos 留言给 , iliketahcos's shoutbox, , , , , ,
30 May 03:54:59
iliketahcos 画过 , , , ,
30 May 03:54:14
someone 说赞 , , , , ,
30 May 03:51:39
TERRARIAN ARTIST 留言给 ,
30 May 03:51:28
30 May 03:48:44
PunCake branched from
30 May 03:47:42
PunCake 画过 , ,
30 May 03:47:41
Synthmalicious branched from ,
30 May 03:43:37
Synthmalicious 画过 ,
30 May 03:43:36
show more
pixel art feedback