piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.48313 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

lankat423

──────▄▀▄─────▄▀▄
─────▄█░░▀▀▀▀▀░░█▄
─▄▄──█░░░░░░░░░░░█──▄▄
█▄▄█─█░░▀░░┬░░▀░░█─█▄▄█
Hi

..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :

统计数字

已加入
11 May 2012
piqs
109
等级评分
532 (#765)
留言
27
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
0,0,0,0,1,2,0,1,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,1,0,0,0,1,3,0,0,0,0,0
看过/piq
157,104,171,112,123,147,88,105,117,225,243,51,162,80,68,78,72,144,48,70,59,91,76,87,113,55,62,119,75,121,92,52,58,94,128,28,45,39,50,41
留言/piq
0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
13,27,10,17,10,12,12,12,12,14,19,7,11,10,16,10,2,18,13,11,8,9,18,11,23,36,21,12,8,19,14,12,25,14,16,51,48,34,14,38,15,18,10,13,28,14,10,16,18,9,36,7,21,14,18,14,76,11,11,20,12,20,32,15,26,3,0,7,2,0,0,0,23,24,25,41,31,26,35,41
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 532

8 成就值

you've had 250 overall views on your piqs you've drawn your first piq! you've drawn a piq every day for 5 days you've had 1000 overall views on your piqs you've made 10 comments you've had 2500 overall views on your piqs your pictures received 15 comments (other than your own) in total you've made 25 comments

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment
Trololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololed!
lankat423, 29 December 2012 01:15
Are you and lankat the same person?
wolfgirl456, 12 May 2012 03:12
2 目前对话
what's going on now
08 February 04:03:12
-Xyzzy- 说赞 ,
08 February 04:03:07
08 February 04:00:03
-Xyzzy- 画过 ,
08 February 03:59:31
-Xyzzy- branched from
08 February 03:59:31
FTW_5000 留言给 , , ,
08 February 03:57:23
someone 画过 , ,
08 February 03:55:57
08 February 03:53:21
zeldapickles 留言给 , , ,
08 February 03:52:26
08 February 03:48:23
dragon stider 注册为 piq
08 February 03:40:38
show more
pixel art feedback