piq - pixel art creator

在piq,全世界的使用者每秒鐘產生 19.24540 像素來創造像素畫(Pixel Art)
登入
select your language:

lankat423

──────▄▀▄─────▄▀▄
─────▄█░░▀▀▀▀▀░░█▄
─▄▄──█░░░░░░░░░░░█──▄▄
█▄▄█─█░░▀░░┬░░▀░░█─█▄▄█
Hi

..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :

统计数字

已加入
11 May 2012
piqs
105
等级评分
517 (#732)
留言
27
论坛帖子
0

最新piq统计

赞/piq
0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,1,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,1,0,0,0,1,3,0
看过/piq
267,202,198,162,148,103,170,110,122,144,84,101,114,199,224,49,143,76,63,67,68,116,46,62,55,82,66,73,104,44,51,103,61,73,71,40,43,68,52,11
留言/piq
0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

最近活动

赞/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0
看过/日
2,12,19,18,12,21,7,16,9,10,14,8,13,7,9,9,11,25,15,15,13,23,20,8,16,10,17,10,18,11,18,20,22,14,5,22,19,21,31,18,9,18,14,12,4,2,22,14,14,9,11,13,8,10,7,11,5,11,14,13,16,7,8,13,8,13,15,10,5,11,8,50,21,13,17,27,10,17,10,12
留言和帖子/日
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

等级评分项目

总数: 517

8 成就值

you've had 250 overall views on your piqs you've drawn your first piq! you've drawn a piq every day for 5 days you've had 1000 overall views on your piqs you've made 10 comments you've had 2500 overall views on your piqs your pictures received 15 comments (other than your own) in total you've made 25 comments

0 奖杯

还没有

对话匣

you need to be logged in to comment
Trololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololed!
lankat423, 29 December 2012 01:15
Are you and lankat the same person?
wolfgirl456, 12 May 2012 03:12
2 目前对话
what's going on now
Matthias 留言给 ,
25 November 05:38:52
ms wafflewolf 画过 ,
25 November 05:34:56
25 November 04:43:00
Kairi Lon 说赞 , , ,
25 November 04:42:40
Kairi Lon 画过
25 November 04:38:17
ginny2670 说赞 ,
25 November 04:36:07
Bunnie-Guts branched from
25 November 04:30:29
Bunnie-Guts 画过
25 November 04:30:28
Lemmino Pixel branched from
25 November 04:29:37
25 November 04:29:34
TERRARIAN ARTIST 留言给 , ,
25 November 04:19:03
someone 画过 , , , ,
25 November 04:18:40
show more
pixel art feedback